Organy Izby

Organami Izby są: Walne Zgromadzenie Członków, Rada Izby, Prezydium i Komisja Rewizyjna. Prezydium Rady Izby składa się z Prezesa Rady, Pierwszego Wiceprezesa Rady i Sekretarza Rady. Kadencja organów Izby trwa 4 lata; obecny skład Rady i Komisji Rewizyjnej wybrany został w dniu 12 września 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.

Prezydium Rady Izby kieruje pracami Izby i reprezentuje Izbę na zewnątrz.

Organ reprezentacji

Rada Izby jest organem zarządzającym, składającym się  z trzech przedstawicieli różnych sektorów biznesowych
i reprezentującym interesy członków Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Ponadto Rada
jest wspomagana przez członków poszczególnych Komitetów Bilateralnych.

Rada Izby

Herikc A. Smith
Herikc A. Smith Prezes - Dyrektor Generalny
Dyrektor Komitetu Bilateralnego ds. Misji Gospodarczych
*herikc[@]pdig.pl
Cesar Hermon Ramírez
Cesar Hermon RamírezWiceprezes i Skarbnik
Dyrektor Komitetu Bilateralnego ds. Politycznych i Legislacyjnych
*chermon[@]pdig.pl
Andrzej Włodarski
Andrzej Włodarski Wiceprezes
Dyrektor Komitetu Bilateralnego ds. Inwestycji i Eksportu
*andrzej[@]pdig.pl
Anna Kalata
Anna KalataTrzeci Wiceprezes
*akalata[@]pdig.pl
Przedsiębiorca, Minister Pracy i Polityki Społecznej RP w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
Dorota Twardo
Dorota TwardoSekretarz*dtwardo[@]pdig.pl
Przedsiębiorca, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego.
Krzysztof Woźniak
Krzysztof WoźniakCzłonek*biuro[@]pdig.pl

Organ Nadzoru

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy  przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby i jej ocena,
w szczególności w zakresie gospodarki finansowej, w tym także kontrola i ocena działalności Rady Izby i Prezydium Rady Izby;
ponadto Komisja Rewizyjna wydaje opinie prawne na rzecz organów Izby

Komisja Rewizyjna

Igor H. Tejeda Lysenko
Igor H. Tejeda LysenkoCzłonek Komisji Rewizyjnej*itejeda[@]pdig.pl
Andrzej S. Wałczyński
Andrzej S. WałczyńskiCzłonek Komisji Rewizyjnej*biuro[@]pdig.pl
Anna Żurawiecka
Anna ŻurawieckaCzłonek Komisji Rewizyjnej*biuro[@]pdig.pl
UWAGA: *wskazany adres poczty elektronicznej nie jest właściwy dla przesyłania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami). Informacje handlowe przesyłać można na następujący adres mailowy: reklama[@]pdig.pl