Jeśli Państwa firma działa na terenie Polski
lub w Dominikanie, wystarczy 6 kroków, by do nas dołączyć:

Image
Członkostwo w Polsko-Dominikańskiej Izbie Gospodarczej to unikatowa możliwość pozycjonowania firmy na terenie Polski i w Dominikanie. Umożliwiamy nawiązanie i budowanie kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń. By do nas dołączyć, należy:

 1. Zapoznać się z korzyściami członkowskimi,
 2. Wybrać rodzaj członkostwa,
 3. Wypełnić wniosek członkowski,
 4. Opłacić składkę wpisową i członkowską,
 5. Zapoznać się ze Statutem Izby,
 6. Przesłać wypełniony wniosek, dowód wpłaty i KRS (lub CEIDG) na adres: biuro@pdig.pl, a oryginał wniosku pocztą tradycyjną na adres biura PDIG.
Korzystaj z szerokich możliwości biznesowych jakie oferuje Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwość promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

Poznaj korzyści,
jakie oferujemy Państwa firmie

Członkostwo w Polsko-Dominikańskiej Izbie Gospodarczej oznacza nie tylko szersze perspektywy rozwoju firmy, nowe możliwości działania na jakże chłonnym i atrakcyjnym rynku dominikańskim, ale również intensywne kontakty z wieloma przedsiębiorcami, zarówno biznesowe jak i towarzyskie.

Wybierz rodzaj członkostwa

Członkostwo w Polsko-Dominikańskiej Izbie Gospodarczej może mieć
charakter zwyczajny, stowarzyszony, sympatyka i honorowy.

Podstawę prawną przystąpienia do Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej stanowi Art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 1989 Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami).

Członek Stowarzyszony

Wpłata w wysokości 100 zł za wpis oraz opłacenie składki rocznej w wysokości 500 zł

500zł / rok
 • Członkami stowarzyszonymi Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej mogą być:
 • Osoby prawne, które utożsamiają się ze Statutem i działalnością Izby, a nie spełniają wszystkich warunków określonych dla członków zwyczajnych (np. fundacja, stowarzyszenie, izba gospodarcza, inna organizacja społeczna lub zawodowa).

Członek Sympatyk i Członek Honorowy

To członkostwo jest bezpłatne

0zł / rok
 • Członkami sympatykami mogą być:
 • Osoby fizyczne o wysokim autorytecie i niepodważalnych wartościach moralnych, które działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską.
 • Członkami Honorowymi mogą być
 • Osoby prawne lub fizyczne posiadające szczególne zasługi dla rozwoju współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską.

Każda z firm będących członkiem Izby ma zapewnione miejsce na naszej stronie internetowej
wraz z linkiem odsyłającym do jej własnej strony WWW; członkowie zwyczajni
korzystają ponadto z upustów do 30% na nasze usługi.

PL 57 1090 1056 0000 0001 4404 9451

Santander Bank Polska S.A. 4 O. w Warszawie

Konto bankowe Izby

Dodatkowe informacje:

Podmioty, które zamierzają przystąpić do Polsko-Dominikańskiej Izbie Gospodarczej, mogą uzyskać niezbędne informacje, kontaktując się z Biurem Spraw Członkowskich:

tel. +48 [22] 415 53 90
e-mail: czlonkostwo[@]pdig.pl

Zgodnie ze Statutem PDIG organem upoważnionym do przyjęcia w poczet członków PDIG firmy lub organizacji gospodarczej czy społecznej jest Prezydium PDIG, które podejmuje stosowną decyzję w tym zakresie.

Nasi Członkowie

Casa Dominicana
CASTOR - PRACOWNIA PROJEKTOWA
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 1
Client 3
Client 5
Client 7