Spotkanie przedstawicieli władz dominikańskich z przedstawicielami władz polskich w sprawie powołania Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej

W dniu dzisiejszym, 07 listopada 2018 r., Pani Luz Altagracia Martínez Saladin, Radca Minister Republiki Dominikańskiej przy Biurze ONZ w Genewie, odpowiedzialna w Konsulacie Generalnym Republiki Dominikańskiej w Republice Czeskiej za sprawy gospodarcze i handlowe, przyjechała z wizytą do Warszawy, aby spotkać się z Ambasadorem Jerzym Drożdżem, Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, oraz z Posłem Pawłem Grabowskim, przewodniczącym Polsko-Dominikańskiej
Image
Grupy Parlamentarnej. Podczas tych spotkań Pani Radcy Minister towarzyszył Pan Herikc Agesta Smith, Prezes Fundacji Dominikana w Polsce.
Krajowa Izba Gospodarcza Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Luz Altagracia Martínez Saladin, wraz z Prezesem Fundacji Dominikana, odbyła ważne spotkanie z Ambasadorem Jerzym Drożdżem, sprawującym funkcję Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej (KIG); ze strony KIG w spotkaniu wzięły też udział: Pani Anna Derbin, Starszy Specjalista, i Pani Monika Sasiak, Główny Specjalista.

Na spotkaniu w Krajowej Izbie Gospodarczej Radca Minister Republiki Dominikańskiej omówiła z Ambasadorem Drożdżem tematy związane z procedurą powołania Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, zainicjowaną przez Fundację Dominikana w Polsce; Pan Ambasador z aprobatą odniósł się do tej inicjatywy, oferując swoją pomoc i wsparcie, a także podkreślił, że Izba powinna powstać jak najszybciej, w celu dalszej promocji kontaktów gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W dalszej części wizyty miało miejsce owocne spotkanie w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej z Posłem Pawłem Grabowskim, który przewodniczy Polsko-Dominikańskiej Grupie Parlamentarnej. W skład tej Grupy wchodzą również posłowie: Michał Jaros (wiceprzewodniczący), Tomasz Kostuś (wiceprzewodniczący), Barbara Chrobak (członek), Tadeusz Cymański (członek), Agnieszka Ścigaj (członek) i Piotr Zgorzelski (członek), natomiast funkcję sekretarza Grupy pełni Barbara Wrońska-Terlecka. W czasie spotkania Pan Paweł Grabowski wskazał, że Polsko-Dominikańska Grupa Parlamentarna utworzona została dla rozwijania i zacieśniania relacji dwustronnych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską. Poseł zapewnił o chęci i woli współpracy z komisją zajmującą się powołaniem Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, proponując jednocześnie, że wyśle do polskich przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na Dominikanie zaproszenia do członkostwa w Izbie.

Pani Radca Minister zadeklarowała swoją gotowość do zorganizowania kolejnego spotkania z Posłem Pawłem Grabowskim i pozostałymi członkami Polsko-Dominikańskiej Grupy Parlamentarnej, tym razem również z udziałem członków Polsko-Dominikańskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni (hiszp. Grupo de Amistad Parlamentario Domínico-Polaco), działającej w Sejmie (hiszp. Congreso Nacional) Republiki Dominikańskiej.

Connect

 

Zostań z nami

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje na temat biznesu.