Image

Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza

Celem Izby jest wspomaganie, promowanie i koordynowanie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską, a także ochrona i wsparcie polskich interesów gospodarczych w Republice Dominikańskiej, oraz gospodarczych interesów Republiki Dominikańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej.


Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza to organizacja dwustronna samorządu gospodarczego; utworzona będzie z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, jako projekt Fundacji Dominikana w Polsce działającej w porozumieniu z polskimi i dominikańskimi przedsiębiorcami, przy wsparciu Rządu Republiki Dominikańskiej.

Obszary działalności Izby:

Relacje Dwustronne

Promowanie gospodarczych i przemysłowych kontaktów między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską.

Etyka Biznesowa

Upowszechnianie między członkami Izby przestrzegania zasad etyki biznesowej.

Inwestycje i Turystyka

Propagowanie rozwoju inwestycji, eksportu i turystyki między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską.

Potencjał Produkcyjny

Wspomaganie rozwoju potencjału produkcyjno-gospodarczego.

Ochrona i Reprezentacja

Ochrona, obrona i reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów administracji państwowej i podmiotów trzecich.

Działania Zewnętrzne

Organizowanie wystaw, targów, konferencji, seminariów, misji gospodarczych i inwestycyjnych.

home-1.png

Jak dołączyć do Izby?

Wypełnij "Deklarację Członka Założyciela" i prześlij ją na adres: Warszawa 01-019, ul. Nowolipki 32/27. Możesz też wypełnić ją online.

W dniu 12.09.2019 r. weź udział w Walnym Założycielskim Zgromadzeniu i podpisz Statut Izby.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, potencjalnych partnerów oraz samorządy i organizacje
Proces tworzenia Izby krok po kroku

 
 

Od 4 czerwca 2018 r.

Zaproszenie do członkostwa

Wysłanie do przedsiębiorców polskich i dominikańskich zaproszeń do dołączenia do zaszczytnego grona Członków Założycieli Polsko-Dominikańskiej Bilateralnej Izby Gospodarczej. Członkostwo zatwierdzone zostanie przez specjalną Komisję, w skład której wejdzie Fundacja Dominikana w Polsce, pod przewodnictwem Komitetu Założycielskiego.

 

Powołanie PDBIG

Po zatwierdzeniu kandydatur Członków Założycieli Izby zostanie złożony wniosek do Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) o podjęcie uchwały w sprawie wniosku o powołanie, na podstawie art. 121 ust. 1 Ustawy o izbach gospodarczych, Polsko-Dominikańskiej Bilateralnej Izby Gospodarczej.

8 sierpnia 2019 r.

 

12 września 2019 r. - TBC

Walne Założycielskie Zgromadzenie

Na zebraniu założycielskim podjęta zostanie uchwała o powołaniu Izby oraz o przyjęciu Statutu. Ponadto, na zebraniu tym wybrane zostaną władze Izby, zgodnie z przyjętym Statutem.

 

Zarejestrowanie Izby w KRS

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG, współdziałając z Komitetem Założycielskim PDBIG, przygotuje wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie PDBIG.

Wrzesień 2019 r.

 

Wrzesień 2019 r.

Rozpoczęcie działalności Izby oraz konferencja prasowa

Po zarejestrowaniu Izby zwołana zostanie konferencja prasowa, na której opinia publiczna poinformowana zostanie o rozpoczęciu działalności Polsko-Dominikańskiej Bilateralnej Izby Gospodarczej, jak również o uruchomieniu oficjalnej strony internetowej Izby.

 

Misja Gospodarcza na Dominikanie

Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że we współpracy z władzami polskimi i dominikańskimi organizuje Misję Gospodarczą polskich przedsiębiorców na Dominikanie. Misja odbędzie się w dniach 14 - 17 listopada 2019 r.

Kwietnia 2020 r. - TBC

0
Zaakceptowani Członkowie
0
Spotkania Biznesowe
0
Osiągnięcia
0
Otrzymane Wnioski

Zapisz się do Newslettera Izby

Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza

Adres korespondencyjny:

ul. Nowolipki 32/27

01-019 Warszawa

Email: biuro[@]pdbig.org

Phone: +48 [22] 415 53 90